Go to the top

نمایش موارد بر اساس برچسب: نمایشگاه عکس

 
اوهام خوانی بازدیدکنندگان از نمایشگاه
نمایشگاه عکس انفرادی شهاب سلیمیان با عنوان «اوهام من روی دیوار روبرو» از تاریخ 20 اردیبهشت الی 30 اردیبهشت در گالری شمیده تهران برگزار می گردد
 
shahab salimian
منتشرشده در نقد و گزارش هنری
 
اوهام خوانی بازدیدکنندگان از نمایشگاه
نمایشگاه عکس انفرادی شهاب سلیمیان با عنوان «اوهام من روی دیوار روبرو» از تاریخ 20 اردیبهشت الی 30 اردیبهشت در گالری شمیده تهران برگزار می گردد
 
shahab salimian
منتشرشده در نقد و گزارش هنری
 
اوهام خوانی بازدیدکنندگان از نمایشگاه
نمایشگاه عکس انفرادی شهاب سلیمیان با عنوان «اوهام من روی دیوار روبرو» از تاریخ 20 اردیبهشت الی 30 اردیبهشت در گالری شمیده تهران برگزار می گردد
 
shahab salimian
 
منتشرشده در نقد و گزارش هنری
 
اوهام خوانی بازدیدکنندگان از نمایشگاه
نمایشگاه عکس انفرادی شهاب سلیمیان با عنوان «اوهام من روی دیوار روبرو» از تاریخ 20 اردیبهشت الی 30 اردیبهشت در گالری شمیده تهران برگزار می گردد
 
shahab salimian
منتشرشده در نقد و گزارش هنری
 
نمایشگاه عکس انفرادی شهاب سلیمیان با عنوان «اوهام من روی دیوار روبرو» از تاریخ 20 اردیبهشت الی 30 اردیبهشت در گالری شمیده تهران برگزار می گردد
 
 
shahab salimian
منتشرشده در اخبار هنری
 
نمایشگاه عکس انفرادی شهاب سلیمیان با عنوان «اوهام من روی دیوار روبرو» از تاریخ 20 اردیبهشت الی 30 اردیبهشت در گالری شمیده تهران برگزار می گردد.
 
منتشرشده در اخبار هنری

نمایشگاه عکس انفرادی «اوهام من روی دیوار روبرو» شهاب سلیمیان

گالری شمیده / به زودی

منتشرشده در اخبار هنری
 
نمایشگاه عکس انفرادی شهاب سلیمیان با عنوان "منِ استمراری" از تاریخ 16 تا 21 تیر 1396 در گالری دارگون برگزار شد.
منتشرشده در نقد و گزارش هنری

نگاهی به نمایشگاه گروهی عکس «روز، خارجی، عاشورا» شهاب سلیمیان در مجتمع فنی تهران

سایت هنر آنلاین

منتشرشده در نقد و گزارش هنری